Westende

Westende is een aan de Vlaamse kust gelegen badplaats, die bekend staat om haar uit de XIde eeuw stammende rivaliteit met tweelingstad Oostende.

Westende
Plaats in België
Vlag van Westende
Vlag van Westende
Ligging van Westende
Ligging van Westende
Basisgegevens
Motto West Best!
Provincie West-Vlaanderen
Land België
Burgemeester Prosper Schreve
Oppervlakte 39,9 km²
Inwoners 69.999
Portaal  Portaalicoon Plaats

Vaart een visser op Westende met veel vis voor u en mij,
weet dan zeker dat Oostende in de rouw is en niet blij!

~ Aanhef van het beroemde Westendse 'Thuiskomstlied'.

't MisverstandBewerken

De naam "Westende" laat vermoeden dat Westende ergens het westelijke einde van is, en meer bepaald van de mythische plaats Hiehelhanzehem. Deze legende wordt op kwaadwillige wijze verspreid en onderhouden door die van Oostende, die bovendien beweren de oorspronkelijke locatie van Hiehelhanzehem te bewonen. Recent onderzoek[1] heeft echter aangetoond dat de naam voor het eerst voorkomt op de Westendse stadskeure uit 1034, waarin de toenmalige Graaf van Vlaanderen, Boudewijn V, bijgenaamd "metten Crommen Neuse", de nederzetting Rommelhem, gelegen ten westen van zijn vakantieverblijf Leffinghe-aan-Zee, stadsrechten verleende op voorwaarde dat ze hun belachelijke dorpsnaam inruilde voor het chiquere "Westende".

Koningin der badstedenBewerken

Westendenaren beweren bij hoog en bij laag[2] dat hier de strandbal is uitgevonden, en wel in 1865, om de troonsbestijging van Koning Leopold II te huldigen. Bij wijze van dank kende hij de stad de titel "Koningin der badsteden" toe, een titel die zij zeer ongaarne delen met Oostende, waarvan de kersverse koning een gelijkaardige strandbal had ontvangen. Volgens royaltywatchers is de Belgische traditie van het cumuleren van koninginnen toen ontstaan.

VisBewerken

De Westendse visser deelt met die van Oostende het voorrecht om als icoon van de Belgische visserij door het leven te gaan. Koks die topkwaliteit nodig hebben voor hun visbereidingen, hebben er alle belang bij om een Oostendse visser niet te verwarren met de Oostendse concurrentie: in dat geval dreigen zij met duur betaald minderwaardig spul naar huis te gaan, want deze zeebonken zijn een trots ras!

Blauw en roodBewerken

Het onderscheid tussen beide visserstypen is heel subtiel: Westendse vissers houden aan de traditie om hun boten in blauw met wit te schilderen, waar hun tegenhangers de voorkeur geven aan rood met wit. Een roodwitte vissersboot in de haven van Westende wordt dan ook als een ongehoorde provocatie beschouwd, en onverwijld tot zinken gebracht.

ZeewijdingBewerken

 
De Noordzee ter hoogte van Westende, waar ze volgens de inwoners iets blauwer is dan in Oostende.

Om, vooral na zo'n zinkoperatie, hun christelijk geweten te sussen enerzijds, en de nog steeds gevreesde Keltische, Romeinse, Griekse en Scandinavische weergoden gunstig te stemmen anderzijds, heeft jaarlijks de alom bekende zeewijding plaats, in de maand juni. De precieze dag wordt pas één dag vooraf bekend gemaakt, om te voorkomen dat die van Oostende hun zeewijding op dezelfde dag organiseren. Daar hanteren ze dezelfde strategie, en de zeegoden hebben er, althans volgens kenners van de zeegoderij, steeds voor gezorgd dat beide wijdingen altijd samenvielen. Sinds de kerstening van Vlaanderen wordt de wijding door een katholieke priester uitgevoerd, maar het eigenlijke ritueel gaat terug tot vóór de Romeinse overheersing, wat merkbaar is aan de in een vreemde taal gezongen liederen, die volgens de enen in het Keltisch worden ten gehore gebracht, en volgens anderen in het West-Vlaams.

Vis en zangBewerken

In tegenstelling tot de Keltisch-West-Vlaamse zeewijdingsgezangen, is het Westendse "Thuiskomstlied" perfect verstaanbaar voor de buitenstaander, zoals uit het citaat bovenaan deze pagina kan afgeleid worden. Het is dan ook niet gericht aan een consortium van grillige weergoden, maar aan iedereen die het horen wil, en bij voorkeur de Oostendenaren.

LuchtvaartBewerken

Westende beschikt over een internationale luchthaven, "Westende-Oost". Deze luchthaven ligt echter voor de helft op het grondgebied van Westende, waar men het heeft over "Oostende-West". Omdat de toegang tot alle luchthavengebouwen op twee na [3] op Oostends gebied liggen, wordt de luchthaven internationaal met de IATA-code "OST" aangeduid, tot groot ongenoegen van de Westendenaars. Ter compensatie strijken zij voor hun helft van het terrein een huurgeld op dat bijna de helft van de opbrengst behelst, terwijl ze niet bijdragen aan de werkingskosten, het onderhoud van het bezemhok, de levering van de bezems, en het bemannen en van materiaal voorzien van de brandweerloods niet meegerekend.

Westendse bloesBewerken

 
Vooral niet verwarren: de Westendse bloes (links), en de Oostendse bloes (rechts).

Westende staat vanouds bekend om haar linnengoed, en meer bepaald de Westendse bloes is zodanig populair, dat dit kledingstuk ruim een millennium lang alle modes heeft doorstaan, en nog steeds op dezelfde manier uit het fijnste linnen wordt vervaardigd, en nog steeds onveranderd wordt gedragen, zij het dan vooral op feestdagen.

Authenticiteit en namaakBewerken

In Westende waarschuwt men de klant voor de beruchte "Oostendse bloes", die volgens hen een schandalig namaaksel is van het authentieke Westendse product. Het spreekt vanzelf dat men in Oostende een analoge waarschuwing annex redenering hanteert, wat een situatie oplevert die te vergelijken is met de ongeveer even oude rivaliteit tussen Brussel en Geraardsbergen omtrent het herbergen van het authentieke beeldje van Manneke Pis.

Ode aan de bloesBewerken

In de jaren 20 van de XXste eeuw zag men in Westende de kans schoon om in te pikken op het succes van een ontluikend muziekgenre, de blues. Het was hen niet ontgaan dat dit woord op exact dezelfde wijze werd uitgesproken als "bloes", en men ging op zoek naar een componist en een dichter, om een lied over de Oostendse bloes te maken. In het voorjaar van 1928 resulteerde de samenwerking tussen Lodewijk Cators (tekst) en Arthur Blomme (muziek) in het ontstaan van de "Westendse bloes", dat na herdoopt te zijn in "West End Blues" door een gelukkige samenloop van omstandigheden een succes had dat niet voor de concurrerende "Oostendse bloes" was weggelegd. Mocht Louis Armstrong in 1928 zijn zomervakantie in Oostende doorgebracht hebben, in plaats van in Westende, dan zou één der pijlers van de jazzmuziek waarschijnlijk een andere titel, een andere melodie, en, wie weet, een andere tekst gehad hebben[4].

 
De eerste maten van "Westendse bloes"

ModemetropoolBewerken

Voortbordurend op de door het lied aangebrachte bekendheid, besloot het stadsbestuur vanaf 1930 een groot jaarlijks modefestival te organiseren, dat sindsdien onafgebroken, zelfs tijdens de oorlogsjaren, plaatsheeft in de maand september. Net als bij de zeewijding, wordt de precieze dag lang geheim gehouden, en om dezelfde reden. Modegoden hebben duidelijk minder te zeggen aan de kust dan zeegoden, want tot nu toe vielen beide modefestivals nog nooit op dezelfde datum.

BezienswaardighedenBewerken

 
De Westendse kopie van de Costa Concordia
  • Een kopie op ware grootte van de Costa Concordia, het cruiseschip dat tijdens zijn fatale laatste reis onder het bevel stond van een overgeplaatste duikbootcommandant;
  • Het Stedelijk Openluchtluchtmuseum, waar in open lucht geen gebouwen of planten worden tentoongesteld, maar een heel verscheiden verzameling luchtstalen uit de hele wereld;
  • De Noordzee, volgens Westendenaren iets blauwer dan in Oostende.
Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: Westende.

NotenbalkBewerken

  1. Door Professor W. Druyff uitgevoerd in 2020, in opdracht van de Vlaamse regering.
  2. Wanneer zandlopers kustbewoners deze uitdrukking gebruiken, verwijzen zij er uitdrukkelijk mee naar het tij.
  3. Het bezemhok en de brandweerloods.
  4. Jazzliefhebbers beweren dat de East End Blues tóch geen kans zou gemaakt hebben, omwille van de inferioriteit van de melodie. Ook aan het akkoordenschema zou wat schorten, en alleen de tekst wordt door kenners met een welwillend oog bekeken.