Je hebt twee zeekoeien.
~ Iemand over twee zeekoeien.

Een zeekoe.

Zeekoeien worden overal in open zee aangetroffen, maar ze nemen onder water een zodanige schutkleur aan, dat een zeekoe onder water nog zelden is waargenomen. Het meest waarschijnlijk is, dat ze onder water volkomen transparant worden.

Wel is het bekend, dat hun voedsel (zoals bijvoorbeeld ook bij walvissen) uit plankton bestaat. Hier weet hun lichaam (4 magen!) direct de zuurstof uit te benutten, zodat ze dagen, weken en in principe zelfs permanent onder water kunnen blijven, zolang er maar genoeg plankton is. Als er geen plankton voorradig is, eten ze Zeegras en Sponge-Bobs. Zij moeten dan naar boven komen om adem te halen, maar niet als het waar is, dat ze in enorme grottenstelsels onderzeese zuurstofvoorraden hebben.

Een theorie die tegenwoordig ook opgeld doet is, dat hun darmen in plaats van methaangas lachgas produceren, zodat ze in tijden van voedsel(zuurstof)gebrek elkaars scheten kunnen inademen. Het voordeel hiervan is, dat hoe moeilijker ze het hebben, hoe vrolijker ze zijn.

SamenlevingBewerken

Onbekend is of het solitaire dieren zijn of dat ze in samenscholingsverband leven. De gangbare theorie is, dat ze wel in groepsverband leven, maar zich ook graag met een boek en een pijp in de studeerkamer terugtrekken. Andere marine-biologen zijn de mening toegedaan, dat ze onder water oplossen, zodat ze één worden met de wereldomspannende oceaan.

Het is onomstotelijk bewezen, dat ze graag in gezelschap van dolfijne vissen verkeren, waar ze fijn mee dollen.

Hun grootste vijanden zijn:

  • De zeeslager
  • De Scheepsjongens van de Bontekoe.

Andere biotopenBewerken

Of zeekoeien ook op het land voorkomen is niet zeker, omdat er (boven water) geen enkel verschil in lichaamsbouw is tussen waterkoeien en melkkoeien. (Uitgezonderd natuurlijk de Chocolademelkkoe, die alleen in pakken chocomel kan leven).

Niet te verwarren met:Bewerken

  • Oceaankoeien
  • Meerkoetjes
  • Minderkoetjes
  • Vliegende hond

Zie ookBewerken