Zuid-Holland

Octagon-warning.png Dit artikel is gestaakt.
Zie hieronder voor de politiek getinte details.


Zuid-Holland, officieel Graafschap Zuid-Holland is een onafhankelijk graafschap en lid van de Laaglandse Bond. De hoofdstad is Rotterdam en de graaf zetelt in Den Haag. Het is één van de dichtstbevolkte en snelst opbloeiende[1] gebieden ter wereld.
Zuid-Holland grenst aan Noord-Holland in het noorden, Utrecht en Gelre in het oosten en het Zuidland in het zuiden en de Noordzee in het westen.

Graafschap Zuid-Holland
Vlag Zuid-Holland.png
Wapen Zuid-Holland.png
De Zùid-Hollandse Règâh
Locatie binnen Laaglandse Bond
Locatie binnen Laaglandse Bond
Basisgegevens
Talen Haags
Hoofdstad Rotterdam (sinds 2000 bij Grafelijk Besluit)
Regeringsvorm Democratie
Religie Maasisme
Inwoners 3.500.000
Staatshoofd Graaf Harald V
Overige
Volkslied Dat zallâh we nauit vâhgetâh!
Motto Alles Doâh 't Opbâhwe, Zùid-Holland! (Alles Door 't Opbouwen, Zuid-Holland!)
Munteenheid Haagse Dader (HAD)
Voorgaande staat Prinsdom Holland (tot 1840)
Portaal  Portaalicoon Land

GeografieBewerken

Zuid-Holland is, afgezien van het Duijngebergte aan de kust, vlak en bestaat grotendeels uit polders.

StedenBewerken

De meeste steden, welke de laatste jaren steeds groter groeien, staan aan de Maas, welke ontspringt op de Trichterberg.
De belangrijkste steden zijn Den Haag waar de graaf zetelt tezamen met het Grafelijk Gerechtshof en Rotterdam, het grootste handelscentrum van het graafschap en de grootste haven ter wereld.
Deze steden waren in de 19de eeuw nog helemaal niet zo groot. De noordelijke steden Amsterdam, Haarlem, Den Helder, Hilversum en Purmerend domineerden het armere zuiden. Na 1840 moesten de steden flink vergroot worden. Rotterdam bestond zelfs niet voor 1840 en moest zelfs twee keer opgebouwd worden.[2]

RivierenBewerken

De belangrijkste rivier is de Maas. De reden dat Rotterdam kon opbouwen was deze rivier. De Maas is namelijk de belangrijkste handelsroute naar het Gelre, welke hierdoor gedwongen werd Zuid-Holland te steunen. Het drinkwater voor Zuid-Holland komt ook uit de Maas.[3]

GeschiedenisBewerken

Eén met Noord-HollandBewerken

 
De Laaglandse Bond anno 1170.

Vanaf de twaalfde eeuw was Zuid-Holland samen met Noord-Holland het Prinsdom Holland. Prins Willem I van Holland richtte in diezelfde eeuw een verbond op samen met de andere gebieden, de Laaglandse Bond, welke bestond uit de volgende gebieden:

GerommelBewerken

 
De verzetsvlag die aan het houten gemeentehuis hing.

Vanaf 1820 begonnen steeds meer zuiderlingen het gevoel te krijgen dat ze benadeeld werden door het rijkere noorden. Er werden smokkelpraktijken opgezet om goederen vanuit de grote steden naar de simpele dorpen te brengen. Ook sommige gemeentehuizen vertoonde in plaats van de Hollandse vlag een verzetsvlag.
Regelmatig werden er schrijvers terechtgesteld wegens het verspreiden van anti-Noordse of Haagse teksten.

Eerste schermutselingenBewerken

De eerste gevechten begonnen in 1836, toen inwoners van Haarlem regelmatig op de vuist gingen met inwoners van Leiden. De stadhouder van Leiden hield op 27 augustus 1836 een toespraak waarin hij zei:

 
 
We zallâh niet toestâhn dâhd onze bevolking wardt ondâhdruk. Ik zalt mei pâhsaunluk ontfèrmâh auvâh deizâh zâhk.
 

 

—Louis van Stuuden, stadhouder van Leiden

Louis werd diezelfde dag nog opgepakt en geëxecuteerd wegens prinsverraad.

Eerste Hollandse OorlogBewerken

Na vier jaar van verhit politiek overleg brak in 1840 dan toch de Eerste Hollandse Oorlog uit, toen het bisdom Haagland zich onafhankelijk verklaarde na de belegring van Leiden.


BelegeringBewerken

Het Prinsgezinde Leger belegerde Leiden vanuit Hillegom, een kleine stad nu in het noorden van Zuid-Holland, vanwege de vele rellen. Dit ontketende zoveel woede in Den Haag, dat het bisdom Haagland zich onafhankelijk verklaarde[4].

Slag om LeidenBewerken

In 1844 was van een bevrijding van Leiden echter nog niet veel terechtgekomen. De Prinsgezinde Legers konden juist steeds meer oprukken en alleen in het Duijngebergte hadden de Zuidse Legers de overhand.
In dat jaar sloot Flakkee zich aan bij het Haagland. De Prinsgezinde Legers werden al snel teruggedrongen, maar het duurde nog vijf jaar voordat het Haagland het stadhuis van Leiden had overgenomen.

LisselinieBewerken

Prins Willem III startte een contra-offensief door vanuit Lisse Den Haag te bestoken[5].
Uiteindelijk kwamen er soldaten in Den Haag, maar het lukte niemand Den Haag te belegeren. Uiteindelijk raakte de voorraden uitgeput en kon het Haagse leger makkelijk oprukken en ten slotte zelfs Lisse overnemen.

Verdrag van HillegomBewerken

 
Akte 12 van het Verdrag.

Het verdrag dat het einde van de oorlog betekende werd in Hillegom getekend, dat door de oorlog één grote militaire basis was geworden. Er werd bepaald dat Haagland als onafhankelijke staat werd erkend en dat de prins geen belastingen aldaar kon heffen. Echter ook werd vastgesteld dat Utrechtse en Gelderse troepen zich niet meer mochten bemoeien met Hollandse zaken.[6]

InterbellumBewerken

Tijdens de periode tussen de twee Hollandse Oorlogen in[7] bouwde het Haagland Rotterdam op, een vestingstad en een belangrijke haven. Er werd goede handel gevoerd met andere landen, zelfs Holland. De merkwaardige vorm van de grens had echter een Kroatië-effect[8], wat inhield dat er vaak rellen waren. Opnieuw speelden Leiden en Hillegom daarin een belangrijke rol.[9]

Tweede Hollandse OorlogBewerken

In 1939 werd de Tweede Hollandse Oorlog verklaard toen Leidse studenten enorme vernielingen hadden aangericht in Hillegom en Leiden weigerde de schade te betalen. In een fel debat[10] gooide de stadhouder van Leiden uiteindelijk een appeltaart in het gezicht van de hertog van Hillegom, waarna de prins van Holland spontaan zijn revolver pakte en de stadhouder neerschoot.

Beide partijen waren eigenlijk niet berekend op een land-tot-land-oorlog. De wapens en tactieken die deze keer uit de kast werden getrokken lieten de Eerste Hollandse Oorlog, feitelijk een burgeroorlog, in het niet vallen.

BliksemoorlogBewerken

Terwijl de Eerste Hollandse Oorlog zich kenmerkte door soldaten die vaak niet eens bajonetten of zelfs messen hadden, ging alles ontzettend snel tijdens de Tweede. Al de eerste week na het Vandaler Debat bombardeerde Holland Den Haag, Lisse en Rotterdam en de laatste twee werden al snel overgenomen. De graaf en de regering vluchtte in allerijl naar Engeland. Dit land steunde de graaf en sturde legers naar Zuid-Holland, waardoor ternauwernood werd voorkomen dat Den Haag werd ingenomen.

LeidenBewerken

Omwille van sneller transport binnen het Hertogdom Hillegom, snelde de Hillegomse soldaten zich al snel weer naar Leiden. De politiek studerende inwoners voorspelden de inval en maakten wijselijk de spoorwegen onklaar, waardoor enorm veel Hillegomse soldaten eerst de infrastructuur moesten repareren.
Ondertussen bouwden het Britse leger enorme kanonnen in het Duijngebergte, vanwaar bommen tot in Hilversum geslingerd werden.

BemoeienisBewerken

In het Duijngebergte werd inmiddels flink gevochten, toen er iets hoogst opmerkelijks gebeurde. Utrecht en het Zuidland zagen hun kans schoon en annexeerden delen van het Haagland. Ze werden echter al snel afgestraft door de Fransen die deze bemoeienissen op zich namen. Holland leed zijn eerste verliezen en tegen alle verwachtingen in werd Rotterdam heroverd.
Holland maakte daarna een cruciale fout. Ze stuurden haast uit gewoonte hun soldaten naar Leiden, maar de Haaglanders, samen met de Fransen en Engelsen, maakten een verrassingsaanval en namen Hillegom, waardoor de Prinsenlegers een zware klap werd toegediend.

VerliezenBewerken

Hierna ging het snel. België en Denemarken verklaarden de oorlog en door de verkregen data uit Hillegom lagen alle geheimen van het Hollandse leger bloot. Al snel werd Aalbesserdam ingenomen en werd een staakt-het-vuren getekend.

VerdragBewerken

In een verdrag dat door de vele debatten geen naam kreeg stonden een aantal opmerkelijke feiten. Zo veranderde de twee landen hun namen en werd Hillegom toegekend aan Zuid-Holland.

PolitiekBewerken

Zuid-Holland wordt bestuurd door de graaf, Harald V. Hij wordt geadviseerd door de twaalf Grafelijke Ministers. Deze voeren elk een andere taak uit.
Alhier de lijst der ministers:

Buitenlandse relatiesBewerken

Zoals waarschijnlijk wel verwacht is de relatie tussen Noord- en Zuid-Holland vrij gespannen. Maar er zijn ook andere landen[11] waarmee Zuid-Holland banden heeft.

Utrecht en ZuidlandBewerken

Door de schaamteloze aanvallen tijdens de Tweede Hollandse Oorlog zijn de lontjes kort tijdens gesprekken tussen Zuid-Holland en deze twee landen. Toch heeft Zuid-Holland ze nodig om niet volledig door vijanden omsingeld te zijn. De huidige graaf ziet dat slim in en heeft inmiddels een drie-unie gemaakt, ook wel bekend als de Toppâhs.

EngelandBewerken

Engeland is zowel in economisch als militair opzicht Zuid-Hollands belangrijkste bondgenoot. De Haagse Dader is volledig aan de pond gekoppeld[12] en de Britten beloofden al vlak na de Eerste Hollandse Oorlog bij te vallen bij een oorlog.

FrankrijkBewerken

Hoewel Hagenezen niet een grote dunk hebben van landen met vreemde talen, vinden ze de Franzosen over het algemeen wel toffâh perâh, met name door het, puur uit fair-play-oogpunt, meedoen met de Tweede Hollandse Oorlog. Den Haag en Parijs zijn ook zustersteden[13].

BelgiëBewerken

Door de recente verschijning van in Haagse ogen incompetente Belgische ministers is er spanning ontstaan tussen Zuid-Holland en België. Over drie jaar loopt het militair vredesverdrag af en kwatongen beweren dat de Toppâhs het vuur zullen openen op Antwerpen.

Geachte Lezer Dezes,

Bij Bondsbesluit is besloten dat dit artikel niet voldoet aan de voorschriften die zijn gemaakt door de Laaglandse Bond betreft neutraliteit. Daarom is de schrijver aangehouden en is de Oncyclopedia Neerlandica geboden om per direct de aanbouw van dit artikel te staken.
Tot nader order is dit artikel bevroren. Hieronder zullen wij de bezwaren van elk Bondslid aangeven alsook diens visie op de toekomst van dit artikel.
Ook zullen de reacties van België en Engeland aan bod komen.

Was getekend,
Willem IV
Prins van Noord-Holland
Voorzitter van de Laaglandse Bond
President van de Commissie tegen Propaganda en dergelijke Stemmingmakerij
President van de Commissie ter Bevordering van de Populariteit van Noord-Holland
Raadslid van de Bond tegen Tegenspraak, Contradictie en Tautologieën

Aldus de Prins van Noord-Holland:
"Dit artikel stelt Noord-Holland en diens Prinsen op als agressors in de Twee Hollandse Conflicten. Wij bezwaren ons tegen dit standpunt.
Wij wensen dat de waarheid wordt verteld, waarbij een gedetailleerder beschrijving hoort van de vernielingen die door de Leidse studenten zijn aangericht door de eeuwen heen."
Willem IV

Aldus de Graaf van Zuid-Holland:
"Wij geloven dat de Hollandse Oorlogen te veel benadrukt worden en dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het Zuid-Holland van het nu. Wij bezwaren ons tegen deze opbouw.
Wij wensen dat de schrijver wordt vrijgelaten en daarna de paragrafen over de oorlogen inkort en direct begint aan de tekst over de cultuur, taal en bezienswaardigheden."
Harald V

Aldus de Hertog van Zuidland:
"De Toppâhs worden hier voorgesteld als een militaire organisatie en er wordt geïnsinueerd dat dit verband de aanval wil openen op België. Wij bezwaren ons tegen deze roddel.
Wij wensen dat er gerectificeerd wordt en dat de Oncyclopedia meehelpt met het herstellen van de banden met België."
Charl I

-- Tinus III van Utrecht en Corlo X van Gelderland delen deze mening. --

Aldus de Keizer van Oncyclopolis:
"Jongens, wat geeft het? Wij bezwaren ons tegen deze hele actie.
Doe gewoon even normaal en laat die schrijver vrij."
Rongonius I

Aldus de Koningin van Engeland:
"Dit artikel bevat een detail waarin de privacy van ondergetekende geschonden wordt. Wij bezwaren ons tegen deze openbaring.
Wij wensen dat het detail wordt verwijderd."
Elizabeth II

Aldus de Koning van België en Prins van Monaco:
"Allez, in dit artikel staat dat de Toppâhs een offensief aan het plannen is. De Toppâhs doet hierover onduidelijk spreken en, awel, wij bezwaren ons tegen die stille.
Bon, wij wensen dat daar die Toppâhs duidelijkheid brengt over deze plannen, eender welke spanning zou dit kunnen brengen."
Albert II

VoetnotenBewerken